Wizyta rodzeństwa w Puszczykowie

W dniach 21 i 22 września była u nas Agata z Rahmą, a 24 była u nas Kasia z Radżą i Rezą

Reza